CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Giới thiệu

Website vietnampctopone.com được điều hành bởi Công ty Cổ Phần Máy tính Việt Nam PC Top One, là một kênh bán hàng trực tuyến được xây dựng trên nền tảng website. Việt Nam PC Top One chuyên phân phối các mặt hàng công nghệ bao gồm máy tính, linh kiện/phụ kiện máy tính với giá thành ưu đãi tốt nhất trên thị trường và đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Việt Nam PC Top One cam kết mang đến các sản phẩm chính hãng, uy tín, bảo hành theo chính sách cam kết. 

Việt Nam PC Top One cam kết tôn trọng quyền riêng tư và những vấn đề cá nhân của tất cả Người Dùng trên website của Chúng tôi. Chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của các dữ liệu cá nhân mà Bạn đã giao phó cho Chúng tôi và tin rằng trách nhiệm của Chúng tôi là quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn đúng cách. Chính Sách Bảo Mật này được tạo ra nhằm cung cấp các thông tin tổng quát về việc Chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý các dữ liệu cá nhân mà Bạn đã cung cấp cho Chúng tôi như thế nào, cho dù ở hiện tại hay trong tương lai; cũng như cách mà Chúng tôi sẽ hỗ trợ Bạn trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào liên quan đến việc cung cấp dữ liệu cá nhân của Bạn cho Chúng tôi.

2. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Việt Nam PC Top One không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang website của Chúng tôi cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty, phục vụ cho các mục đích công việc.

Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà PC TOP ONE thu thập bao gồm:

  • Họ và tên

  • Địa chỉ

  • Điện thoại

  • Email

Ngoài thông tin cá nhân là các thông tin về dịch vụ:

  • Tên sản phẩm

  • Số lượng

  • Thời gian giao nhận sản phẩm 

  • Phương thức thanh toán

 

 

3. Phạm vi sử dụng thông tin:

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ chỉ được Việt Nam PC Top One sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

(a) Để xem xét và/hoặc xử lý yêu cầu/giao dịch của Bạn với Chúng tôi;

(b) Để quản lý, vận hành, cung cấp và/hoặc quản trị việc sử dụng và/hoặc truy cập vào Dịch Vụ của Chúng tôi, cũng như tài khoản Người Dùng của Bạn và mối quan hệ với Chúng tôi;

(c) Để quản lý, vận hành và cung cấp cho Bạn cũng như tạo điều kiện cho việc cung cấp các Dịch Vụ của Chúng tôi, bao gồm ghi nhớ sở thích của Bạn;

(d) Cải thiện trải nghiệm của Bạn khi sử dụng Dịch Vụ bằng cách hiển thị nội dung theo mong muốn và sở thích của Bạn, cung cấp một phương pháp nhanh hơn để Bạn có thể truy cập vào tài khoản và gửi thông tin cho Chúng tôi, cho phép Chúng tôi liên lạc với Bạn nếu cần thiết;

(e) Để tiếp nhận, xử lý, thương lượng hoặc hoàn thành một giao dịch và/hoặc để đáp ứng yêu cầu của Bạn về sản phẩm và dịch vụ nhất định và thông báo cho Bạn về những vấn đề dịch vụ và các hoạt động bất thường của tài khoản;

(f) Để thực thi Điều khoản Dịch vụ của Chúng tôi hoặc bất kỳ thỏa thuận cấp phép Người Dùng cuối nào được áp dụng;

(g) Để bảo vệ an toàn cá nhân, các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác;

(h) Để xác định hoặc thẩm tra;

(i) Để duy trì và quản trị bất kỳ bản cập nhật phần mềm và/hoặc các bản cập nhật khác có thể hỗ trợ được yêu cầu theo thời gian để đảm bảo Dịch vụ của Chúng tôi vận hành hiệu quả;

(j) Xử lý hoặc tiến hành dịch vụ chăm sóc khách hàng, cung cấp các hướng dẫn cho Bạn, tiếp nhận hoặc phản hồi bất cứ yêu cầu nào được đưa ra bởi (hoặc có ý định được đưa ra bởi) Bạn;

(k) Để liên hệ với Bạn qua điện thoại, tin nhắn và/hoặc fax, thư điện tử và/hoặc thư bưu chính, hoặc các phương tiện khác để duy trì mối liên hệ của Bạn với Dịch vụ của Chúng tôi. Bạn hiểu và thừa nhận rằng khi Chúng tôi liên hệ với Bạn qua thư từ bưu chính, một số thông tin cá nhân của Bạn như họ tên, địa chỉ nhận sẽ được tiết lộ trên bao bì thư.

(l) Để tiến hành nghiên cứu, phân tích và phát triển Dịch Vụ (bao gồm phân tích dữ liệu, làm khảo sát, xây dựng và/hoặc phát triển sản phẩm và dịch vụ), để phân tích hành vi Người Dùng nhằm Mục Đích cải thiện Dịch Vụ hoặc sản phẩm của Chúng tôi và/hoặc để cải thiện trải nghiệm của Người Dùng;

(m) Để cho phép quảng cáo, kiểm toán và các cuộc khảo sát khác nhằm xác định quy mô và thành phần đối tượng mục tiêu của Bạn, và hiểu sở thích của họ với các Dịch vụ của Chúng tôi ;

(n) Dành cho Mục Đích tiếp thị, Chúng tôi sẽ gửi thông tin cho Bạn theo các phương tiện liên lạc khác nhau như thư bưu chính, thư điện tử, dịch vụ dựa trên vị trí, thông tin khuyến mại và các tài liệu liên quan đến các sản phẩm và/hoặc dịch vụ (bao gồm cả các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của các bên thứ ba mà Chúng tôi cộng tác hay làm việc với) mà Việt Nam PC Top One đang bán, tiếp thị hay quảng bá, cho dù sản phẩm hay dịch vụ đó đang tồn tại hoặc sẽ được tạo ra trong tương lai. Chúng tôi sẽ không gửi tiếp thị hoặc các thông tin khuyến mãi cho Bạn qua cuộc gọi, tin nhắn SMS/MMS hoặc fax, trừ khi điều đó không vi phạm các qui định pháp luật hoặc trước đó Chúng tôi đã nhận được sự đồng ý một cách rõ ràng từ phía Bạn;

(o) Để sử dụng vào các vụ việc tố tụng hoặc để tuân thủ hoặc đáp ứng quy định pháp luật hoặc thực  hiện theo yêu cầu của chính quyền hoặc quy định của bất kỳ cơ quan thẩm quyền có liên quan,trong đó có bao gồm việc công bố thông tin theo yêu cầu của pháp luật mà Chúng tôi cam kết ràng buộc hoặc bắt buộc phải tuân theo;

(p) Để thu thập số liệu thống kê và nghiên cứu báo cáo nội bộ theo luật định và/hoặc yêu cầu lưu giữ hồ sơ;

(q) Để thực hiện các hoạt động sàng lọc nội dung (bao gồm kiểm tra lý lịch Người Dùng) theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty;

(r) Để kiểm toán Dịch Vụ hoặc hoạt động kinh doanh của Công ty ; 

(s) Để ngăn ngừa hoặc điều tra mọi gian lận, hoạt động trái pháp luật, thiếu sót hay hành vi sai trái, cho dù có liên quan đến việc Bạn sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi hoặc bất kỳ vấn đề nào khác phát sinh từ mối liên hệ của Bạn với Chúng tôi, dù có hoặc không có bất kỳ nghi ngờ nào về các hành vi nói trên;

(t) Để lưu trữ, sao lưu, khôi phục (dù là để khắc phục vấn đề hoặc không) dữ liệu cá nhân của Bạn, cho dù trong hay ngoài Việt Nam;

(u) Bất kỳ Mục Đích nào khác mà Chúng tôi thông báo cho Bạn tại thời điểm yêu cầu có sự đồng thuận của Bạn. 

(v) Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

Đối với thông tin cá nhân, Việt Nam PC TOP ONE chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu. Khách hàng yêu cầu gửi email về: vietnampctopone@hotmail.com

4. Câu hỏi, thắc mắc hoặc khiếu nại? liên hệ với chúng tôi

Việt Nam PC TOP ONE hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của Việt Nam PC TOP ONE, và liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo, vui lòng liên hệ

Công ty Cổ Phần Máy Tính Việt Nam PC Top One 

Địa chỉ: 113 Hoàng Ngân, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 0982989666 

Email: vietnampctopone@hotmail.com

Trang chủ
Xây dựng cấu hình
Giỏ hàng